LOADING

Type to search

FEATURED MOBILE NETWORKS

Furnizorii de comunicații electronice, obligați la informare precontractuală prin fișa de sinteză a contractului

Share
Înainte de încheierea unui contract, furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția utilizatorilor o serie de informații detaliate, clare și relevante referitoare la serviciile de comunicații electronice de care aceștia urmează să beneficieze. 
În plus, utilizatorii trebuie să primească, din partea furnizorului, un set de informații esențiale într-o formă simplă și clară, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință, sub forma unei fișe de sinteză. Fișa de sinteză are un format standardizat și simplificat, iar procesul de informare precontractuală condiționează intrarea în vigoare a contractului de primirea fișei de sinteză. 
Formatul fișei de sinteză se aplică tuturor furnizorilor și le permite utilizatorilor să compare mai ușor ofertele de servicii. Modelul poate fi vizualizat aici. 
Conținutul fișei de sinteză
Fișa de sinteză trebuie să conțină principalele elemente ale ofertei, cum ar fi: 
·         denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului, inclusiv pentru primirea unor reclamații;
·         principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;
·         prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului;
·         durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;
·         un rezumat al informațiilor privind parametrii de calitate și remediile pe care consumatorul le are la dispoziție, în cazul serviciilor de acces la internet.
În cazul contractelor încheiate cu utilizatorii finali cu dizabilități, informațiile și caracteristicile produselor și serviciilor contractate trebuie să fie adaptate pentru această categorie de consumatori.
Cadrul legislativ
În domeniul comunicațiilor electronice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 198/2022, prevede o serie de drepturi pentru utilizatorii serviciilor de comunicații electronice destinate publicului. În principal, Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice.
Modelul fișei de sinteză este în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2243 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului.  

ANCOM a completat cadrul legislativ și prin Decizia ANCOM nr. 73/2022 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora. Obiectivul Deciziei ANCOM nr. 73/2022 vizează accesibilizarea și publicarea uniformă prin intermediul mijloacelor proprii ale furnizorilor de servicii de acces la internet, de servicii de comunicații de voce, SMS și MMS și de transmisie a serviciilor media audiovizuale a unor informații complete, actualizate și comparabile, care să sporească transparența față de necesitățile actuale de informare a utilizatorilor finali care se orientează tot mai mult către oferte sub forma unor pachete de servicii (internet prin fibră, TV prin cablu, servicii de voce la puncte fixe și mobile și altele).

Ce, cum şi unde reclami
ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul nu a transmis informațiile precontractuale și/sau fișa de sinteză sau dacă perioada contractuală minimă este mai mare de 24 de luni conform legii. Sesizările pot fi trimise aici.  
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment