LOADING

Type to search

FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI

Proiectul de lege ce stabilește măsurile pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale în România, în consultare publică

Share

ANCOM supune consultării publice proiectul de lege care stabilește măsurile legislative naționale necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA) în România, act legislativ obligatoriu pentru statele membre. Conform dispozițiilor europene, Regulamentul DSA se va aplica în toate statele membre UE începând cu data de 17 februarie 2024.

Obiectivul general al Regulamentului DSA este acela de a consolida Piața Unică Digitală, prin instituirea unui cadru juridic modern pentru serviciile digitale și prin asigurarea faptului că furnizorii de servicii digitale prezenți în Uniunea Europeană acționează responsabil pentru a atenua riscurile care provin din utilizarea serviciilor lor, respectând valorile Uniunii Europene și protejând drepturile fundamentale.

Principalele prevederi ale proiectului de lege

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului DSA, desemnarea coordonatorului serviciilor digitale și adoptarea regimului sancționator aplicabil în cazul nerespectării obligațiilor stabilite prin Regulament sau lege.

Coordonatorul serviciilor digitale

Proiectul desemnează ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale, instituția fiind astfel responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului de către furnizorii de servicii intermediare. În această calitate, instituția este punct de contact unic în ceea ce privește aplicarea Regulamentului și raportarea unor date și/sau informații către Comisia Europeană și/sau către coordonatorii serviciilor digitale din celelalte state membre. De asemenea, Autoritatea va fi membru al Comitetului european pentru servicii digitale – organism consultativ independent format din Coordonatorii naționali, care va sprijini efectuarea investigațiilor comune, va emite avize și recomandări și va promova elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor și rapoartelor privitoare la subiectele abordate de Regulament. În aplicarea normei naționale, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, urmează să adopte și legislație secundară (decizii ale instituției).

Autoritățile responsabile pentru supravegherea conținutului online

Proiectul de act normativ stabilește în sarcina autorităților relevante (instituții, autorități publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autoritățile judiciare) posibilitatea de a emite ordine prin care furnizorul de servicii intermediare are obligația de a acționa împotriva conținutului ilegal din mediul online sau de a furniza anumite informații. Prin „conținut ilegal” se înțelege orice informație care, în sine sau prin raportare la o activitate, inclusiv vânzarea de produse sau furnizarea de servicii, nu este conformă cu dreptul Uniunii sau cu dreptul oricărui stat membru care este conform cu dreptul Uniunii, indiferent de obiectul sau natura exactă a dreptului respectiv. Activitățile desfășurate în mediul online trebuie să respecte normele juridice naționale în vigoare, iar autoritățile publice ce dețin competențe pentru supravegherea anumitor sectoare ori domenii de activitate în mediul offline trebuie să urmărească respectarea normelor și pentru faptele petrecute în mediul virtual (online). Pe scurt, tot ce este ilegal în mediul offline este ilegal și în mediul online.

Furnizorii de servicii intermediare

Orice furnizor de servicii intermediare stabilit în România are obligația de a transmite ANCOM, în termen de cel mult 45 de zile de la data începerii oferirii serviciilor, o informare în acest sens, care va cuprinde informații privind datele de identificare ale furnizorului și datele de contact ale acestuia în vederea comunicării eficiente cu instituțiile sau autoritățile publice, anunțând orice modificări ale acestora. Pentru aceste comunicări dintre ANCOM și furnizori, se va utiliza serviciul „My ANCOM”, pus la dispoziție gratuit de către instituție.

Furnizorii de servicii intermediare sunt:

  • furnizorii de servicii de simplă transmitere (mère conduit): sunt incluse aici categoriile generice de servicii, precum internet exchange points, punctele de acces fără fir, rețelele virtuale private, serviciile și resolverele DNS, registrele de nume de domenii de prim nivel, registratoarele pentru domenii, autoritățile de certificare care eliberează certificate digitale, telefonie VoIP și alte servicii de comunicații interpersonale;
  • furnizorii de servicii de „stocare în cache” (caching): vizează doar serviciile privind furnizarea de rețele de distribuție de conținut, de proxy-uri invers sau de proxy-uri de adaptare a conținutului;
  • furnizorii de servicii de găzduire (hosting): vizează categoriile de servicii precum „cloud computing”, găzduirea de pagini web, serviciile de referențiere cu plată sau serviciile care permit partajarea de informații și de conținut online, inclusiv stocarea și partajarea de fișiere.

Furnizorii de servicii de hosting (cloud sau webhosting) și platformele online trebuie să implementeze mecanisme de notificare și acțiune pentru a permite părților terțe să notifice prezența presupusului conținut ilegal și să pună la dispoziția utilizatorului sisteme interne de tratare a reclamațiilor cu privire la deciziile pe care le iau în legătură cu un presupus conținut ilegal sau incompatibil cu termenii și condițiile lor. În urma primirii ordinului de a acționa împotriva conținutului ilegal, furnizorul de servicii intermediare este obligat să informeze autoritățile relevante cu privire la modul în care a dat curs respectivului ordin, iar autoritatea emitentă (relevantă) are obligația de a informa ANCOM cu privire la modul în care s-a dat curs ordinului respectiv. În situațiile în care furnizorii nu aplică ordinele de eliminare primite din partea autorităților relevante, Autoritatea poate interveni.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *