LOADING

Type to search

FEATURED MOBILE NETWORKS

ANCOM supune consultării publice noi reglementări privind autorizarea generală a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

Share

ANCOM a publicat spre consultare proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice. Proiectul de decizie urmărește adoptarea unui nou cadru de reglementare și abrogarea deciziei actuale, în vederea armonizării prevederilor legislaţiei secundare cu dispoziţiile cadrului legal primar.

Pentru a pune în acord cu prevederile Legii nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, prin care a fost transpusă în legislația națională Directiva (UE) 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, ANCOM a revizuit legislaţia secundară privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.

Principalele modificări propuse prin proiectul de decizie

Ca urmare a adoptării la nivel european a modelului unic al formularului de notificare a intenției de furnizare de rețele publice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, proiectul de decizie propune un nou formular-tip, care va conține informații necesare în vederea identificării solicitantului și asigurării unei comunicări facile între acesta și Autoritate, dar și noua clasificare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, împreună cu setul de informații necesare realizării unei descrieri succinte a rețelei sau serviciului pentru care se solicită autorizarea.

Totodată, proiectul de decizie propune simplificarea procedurii de autorizare generală. Astfel, notificarea intenției de furnizare de rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului se va limita la o notificare cu titlu declarativ, dobândirea acestui drept nefiind condiționată de transmiterea unei notificări complete. Însă, acest fapt nu exonerează respectivul furnizor de obligația de a comunica, în mod complet și corect, toate informațiile solicitate prin intermediul formularului-tip al notificării. De asemenea, rolul formularului-tip de notificare a fost extins, acesta deservind oricărei categorii de informaţii transmise Autorităţii legate de furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, fie că este vorba de începerea activității în domeniu, furnizarea de noi rețele sau servicii, modificarea informațiilor referitoare la rețele și servicii, transmise printr-o notificare anterioară, sau chiar despre încetarea furnizării unor rețele sau servicii.

Modificări de structură precum şi de conţinut au fost aduse Autorizaţiei generale pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, ca urmare a stabilirii, în acord cu legislaţia primară, a unor condiţii exhaustive care vizează furnizarea de rețele şi/sau de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere. De asemenea, cuprinsul „Autorizaţiei generale pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice” a fost revizuit avându-se în vedere inclusiv servicii ori concepte de actualitate în domeniul comunicaţiilor electronice.

În plus, se impune a fi subliniat faptul că fundamentarea măsurilor existente în actualul cadru legal secundar, dar care nu au fost supuse revizuirii prin prezentul proiect de decizie, rămâne valabilă, această fundamentare menținându-și în integralitate conținutul argumentativ.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *