LOADING

Type to search

MOBILE NETWORKS SMARTPHONES STIRI

Prevederi actualizate privind localizarea in cazul apelarii la serviciul de urgenta 112

Share

 ANCOM a adoptat decizia de revizuire a cadrului legal secundar privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență (SNUAU).

Astfel, este asigurată și transpunerea în legislația secundară a unor prevederi de la nivel european care reglementează apelarea serviciului de urgență 112. Modificările propuse vizează, în principal, actualizarea rapidă a bazelor de date transmise de furnizori pentru a permite localizarea apelantului, stabilirea unui identificator unic al apelantului pentru apelurile inițiate din rețelele mobile, dar și introducerea unor prevederi privind localizarea apelantului în situația utilizării unor servicii independente de locație. Totodată, au fost adoptate și măsuri dedicate asigurării accesului la serviciul de urgență 112 pentru utilizatorii finali cu dizabilități.

Prevederi noi destinate localizării cât mai exacte a apelantului

Localizarea cât mai exactă a apelantului la serviciul 112 este o acțiune extrem de importantă pentru ca utilizatorii să beneficieze de ajutor în timp util de la agențiile specializate de intervenție (Poliție, Ambulanță, Pompieri etc.). În acest scop, au fost adoptate prevederi ce vizează actualizarea permanentă a bazelor de date care conțin informația de localizare primară. Furnizorii de servicii de comunicații electronice vor actualiza permanent bazele de date care conțin informația de localizare primară, printr-un canal de date securizat, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic de la modificarea informaţiilor conținute, susceptibile de a prejudicia semnificativ procesul de localizare.

În cazul furnizorilor care oferă servicii de tip voce peste Wi-Fi, modificările impun transmiterea către serviciul de urgenţă 112 a apelurilor iniţiate pe o conexiune de date dintr-o altă reţea de comunicaţii electronice, în cazul în care apelantul se află într-o zonă fără semnal în oricare din reţelele publice de comunicații electronice mobile.

Identificator unic al apelantului pentru apelurile inițiate prin serviciul de „roaming național” și de la numerele independente de locație

În cazurile în care serviciul de urgență 112 este apelat prin „roaming național” se prevede transmiterea identificatorului unic al apelantului, utilizat atât pentru identificarea persoanei în cauză, cât și în procesul de localizare a acesteia. În acest sens se va utiliza identificatorul unic IMSI – International Mobile Subscriber Identity.

Totodată, această măsură este aplicabilă și în cazul apelurilor 112 inițiate de utilizatorii de servicii independente de locație (ex. servicii de voce de tip VoIP gestionat) ce funcționează pe terminale mobile și care se bazează pe funcționalitățile rețelei mobile suport pentru realizarea apelurilor de urgență 112.

De asemenea, în situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie, furnizorii de astfel de servicii vor pune la dispoziția abonaților o modalitate electronică rapidă și gratuită, de actualizare a informației de localizare, informându-și, de asemenea, abonaţii, lunar (de ex. prin intermediul facturii, email, SMS), cu privire la beneficiile completării și actualizării informaţiilor de localizare în cazul apelării 112, luând totodată măsuri pentru obținerea unei confirmări din partea acestora cu privire la recepționarea acestor informări.

În scopul de a asigura respectarea obligației legale privind disponibilitatea informațiilor de localizare, se prevede posibilitatea activării serviciului independent de locație doar după ce abonatul pune la dispoziția furnizorului informațiile de localizare, informații care se referă la adresa completă a acestuia.

Măsuri dedicate accesului utilizatorilor cu dizabilități la serviciile de urgență

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciul de urgență 112, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului au obligația de a asigura originarea și transmiterea către centrul unic pentru apeluri de urgență a comunicațiilor de urgență realizate prin intermediul serviciului de conversație totală de către utilizatorii finali cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care acești utilizatori se află în roaming pe teritoriul României.

Tags: