LOADING

Type to search

FEATURED STIRI

DSA: Furnizorii de servicii intermediare trebuie să notifice ANCOM cu privire la tipul serviciilor oferite

Share

ANCOM a lansat în consultare publică proiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare. Proiectul de decizie stabilește anumite aspecte procedurale menite să contribuie la aplicarea normei naționale elaborate pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale (Regulamentul DSA).

Proiectul de decizie urmărește să stabilească procedura de informare a Autorității pe care trebuie să o parcurgă furnizorii de servicii intermediare și, totodată, extinderea aplicării cadrului de reglementare a Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013 și la furnizorii de servicii intermediare.

Procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare

Procedura de informare urmărește transparentizarea informațiilor referitoare la furnizorii de servicii intermediare în sprijinul destinatarilor serviciilor.

Prevederile procedurii de informare se aplică atât furnizorilor de servicii intermediare existenți la data intrării în vigoare a deciziei, cât și celor care vor oferi, după intrarea în vigoare a deciziei, cel puțin unul dintre serviciile digitale care se încadrează în categoria serviciilor de „simplă transmitere” („mere conduit”), serviciilor de „stocare în cache” („caching”) sau serviciilor de „găzduire” („hosting”).

Astfel, furnizorii de servicii intermediare trebuie ca, în termen de 45 zile de la data începerii oferirii serviciilor sau data intrării în vigoare a deciziei, după caz, să transmită ANCOM, prin completarea corespunzătoare a formularelor din aplicația de raportare pusă la dispoziție de Autoritate, o informare care să conțină date în vederea identificării furnizorului și a comunicării eficiente cu acesta în scopul aplicării normelor legale în vigoare, precum și tipurile de servicii oferite.

În vederea transmiterii acestei informări, ca prim pas, fiecare furnizor trebuie să transmită ANCOM un e-mail care să cuprindă cel puțin următoarele date: denumirea furnizorului, codul unic de identificare într-un registru relevant și adresa de poștă electronică de corespondență în relația cu Autoritatea, date necesare creării contului ce urmează a fi utilizat în aplicația de raportare. Ulterior, proiectul de decizie stabilește pașii de urmat pentru transmiterea informării către ANCOM.

Transmiterea de către furnizor a e-mailului inițial în vederea creării contului în aplicația de raportare, transmiterea de către ANCOM a credențialelor de acces, precum și transmiterea informării de către furnizor conform normei naționale trebuie realizate în termen de 45 de zile.

Modificări ale Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013

Proiectul de decizie propune, de asemenea, extinderea aplicării cadrului de reglementare instituit prin Decizia președintelui ANCOM nr. 336/2013 și la furnizorii de servicii intermediare, atât pentru a facilita respectarea obligației de informare a furnizorilor prin punerea la dispoziție a mijloacelor electronice de transmitere a informațiilor, cât și pentru posibilitatea verificării și prelucrării automate a documentelor, datelor sau informațiilor transmise de aceștia către Autoritate.

Implementarea DSA în România

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA în România, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și ANCOM au inițiat un proiect de lege care stabilește măsurile legislative naționale necesare pentru aplicarea dispozițiilor normei europene, act normativ adoptat de Parlament și aflat în procedură de promulgare.

Proiectul de act normativ adoptat de Parlament desemnează ANCOM în calitate de coordonator național al serviciilor digitale și îi stabilește, printre altele, atribuții de elaborare și adoptare a legislației secundare necesare aplicării normei primare în România.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *