LOADING

Type to search

FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI TECH

ANCOM a actualizat reglementările privind securitatea rețelelor

Share

În urma parcurgerii procesului de consultare publică, ANCOM a adoptat decizia nr. 70/2024 privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului care armonizează prevederile legislației secundare cu dispozițiile cadrului legal primar în domeniu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului

Principalele modificări adoptate vizează măsurile tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

În vederea raportării către ANCOM a incidentelor de securitate cu impact semnificativ, furnizorii de rețele publice și/sau servicii de comunicații electronice destinate publicului vor evalua impactul incidentelor nu numai în funcție de praguri cantitative (care vizează, de exemplu, numărul de utilizatori afectați și durata incidentului), ci și în funcție de o serie de praguri calitative (incidente care afectează rutarea comunicațiilor de urgență către Serviciul de urgență 112, incidente cu impact transfrontalier sau care afectează securitatea rețelelor și serviciilor altui furnizor).

Deoarece numărul incidentelor cauzate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică ocupă o pondere însemnată din numărul total al incidentelor de securitate care au un impact semnificativ raportate de furnizori către ANCOM, decizia prevede obligația în sarcina furnizorilor mari de rețele publice de comunicații electronice de a asigura back-up electric pentru elementele de rețea.

Un element de noutate pe care decizia îl aduce este crearea Grupului Consultativ pentru Securitatea Comunicațiilor Electronice. Acesta va fi format din reprezentanți ai ANCOM și ai furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului cu un număr de cel puțin 100.000 de conexiuni. Printre obiectivele acestui grup se află promovarea armonizării măsurilor de securitate, promovarea cooperării, evaluarea riscurilor emergente, facilitarea schimbului de informații și bune practici și analiza provocărilor la adresa securității rețelelor și serviciilor.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 117/09.02.2024 și a intrat în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor privind obligațiile pentru măsurile de securitate, care intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării și a prevederilor privind back-up-ul electric, care intră în vigoare în termen de 18 luni de la publicarea deciziei.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment