LOADING

Type to search

FEATURED STIRI

Informații complete despre serviciile digitale, disponibile pe InfoCentru ANCOM

Share

ANCOM vine în sprijinul utilizatorilor în calitatea lor de destinatari ai serviciilor intermediare, lansând astăzi o secțiune cu informații complete dedicată serviciilor digitale.

Scopul Regulamentului privind serviciile digitale este de a asigura un mediu online sigur și transparent. Un mediu online în care minorii sunt mai bine protejați, în care există interdicții privind comunicările cu caracter publicitar bazate pe crearea de profiluri, un mediu în care platformele online au termeni și condiții transparente și oferă mai multă siguranță prin cunoașterea identității reale a comercianților cu activitate în mediul online. Nu în ultimul rând, legislația privind serviciile digitale instituie modalități simple și clare de a semnala conținuturi, produse sau servicii ilegale pe platformele online. În calitatea sa de coordonator național al serviciilor digitale, ANCOM se asigură că utilizatorii din România vor beneficia de aceste efecte pozitive, instituite de Regulamentul european.

Regulamentul a fost adoptat cu scopul de a transforma spațiul online într-un mediu mai sigur și mai echitabil. Acesta introduce norme care să protejeze în mod egal toți utilizatorii din Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește bunurile, conținutul sau serviciile ilegale, cât și drepturile lor fundamentale.

De exemplu, Regulamentul asigură, printre altele:

  • o modalitate ușoară de a raporta conținuturi, bunuri sau servicii ilegale;
  • transparența în ceea ce privește publicitatea;
  • interzicerea anumitor tipuri de publicitate direcționată, cum ar fi cele care utilizează date sensibile sau datele minorilor;
  • platformele online vor trebui să își proiecteze serviciile într-un mod care să nu înșele, să manipuleze sau să denatureze ori să afecteze în alt mod capacitatea utilizatorilor de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză;
  • termeni și condiții simplificate.

Regulamentul implică extinderea competențelor autorităților sau instituțiilor publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate de a emite ordinele de eliminare. De aceea, Legea nr. 50/2024, care asigură aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale, stabilește în competența autorităților relevante emiterea ordinelor de eliminare a conținutului ilegal din mediul online.

Conținutul online poate fi eliminat și ca urmare a notificărilor transmise furnizorilor de servicii de găzduire de către destinatarii serviciului (utilizatori) sau de către notificatorii de încredere.

ANCOM nu acționează împotriva conținutului online deoarece Autoritatea nu se pronunță cu privire la calificarea unui conținut ca fiind ilegal în mediul online. Această sarcină revine autorităților relevante conform Legii nr. 50/2024.

Pe scurt, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (17 februarie 2024), tot ceea ce este ilegal offline este ilegal și online.

Totul despre serviciile digitale pe InfoCentru ANCOM

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, Autoritatea a detaliat, într-un limbaj accesibil, toate informațiile relevante pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale în România în cadrul unei secțiuni dedicate pe InfoCentrul ANCOM. În această pagină sunt explicate prevederile actului legislativ european și obligațiile furnizorilor de servicii intermediare. Totodată, ANCOM a descris pașii pe care utilizatorii trebuie să îi parcurgă pentru a raporta conținutul ilegal, restricțiile referitoare la conținut, precum și drepturile utilizatorilor.

Mecanismele privind conținutul ilegal stabilite de Regulament

Furnizorii de servicii de găzduire (cloud sau webhosting) și platformele online trebuie să implementeze mecanisme care să permită destinatarilor serviciilor (persoanelor fizice/juridice care utilizează un serviciu intermediar) să notifice prezența unui presupus conținut ilegal și să pună la dispoziție sisteme interne de tratare a reclamațiilor.

Autoritățile relevante (instituții și autorități publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autorități judiciare) pot emite ordine în baza cărora furnizorul de servicii intermediare va lua măsuri pentru a elimina conținutul ilegal din mediul online sau va furniza anumite informații.

ANCOM nu joacă niciun rol în moderarea conținutului, nu acționează ca organism de apel împotriva deciziilor furnizorilor de servicii intermediare în legătură cu conținutul ilegal și nu acționează ca autoritate extrajudiciară în litigiile dintre diferite părți sau diferiți utilizatori cu privire la conținutul ilegal.

Pentru că un număr semnificativ dintre obligațiile prevăzute în Regulament se referă la modul în care furnizorii de servicii intermediare tratează conținutul ilegal, secțiunea dedicată serviciilor digitale cuprinde informații complete cu privire la raportarea conținutului ilegal.

Situații în care utilizatorii se pot adresa direct ANCOM

Conform Legii nr. 50/2024, ANCOM este desemnată coordonator pentru serviciile digitale (DSC) și este responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului.

Poate face o plângere la ANCOM orice persoană fizică sau juridică, destinatar al serviciilor intermediare, care are domiciliul sau reședința, respectiv sediul, în România sau orice organism, organizație sau asociație mandatată să exercite în numele destinatarilor serviciilor drepturile conferite de Regulamentul privind serviciile digitale care are motive să creadă că furnizorul acelui serviciu intermediar nu își îndeplinește obligațiile ce-i revin conform Regulamentului.

Furnizorii de platforme online trebuie să ofere destinatarilor serviciului acces la un sistem intern de soluționare a plângerilor.

Furnizorii de platforme online accesibile minorilor trebuie să instituie măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura un grad ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate a minorilor în cadrul serviciului lor.

Utilizatorii trebuie să știe că pot adresa o plângere referitoare la o presupusă încălcare a Regulamentului privind serviciile digitale prin intermediul Formularului online dedicat. ANCOM va analiza plângerile primite referitoare la potențiale încălcări ale legislației privind serviciile digitale, și, după caz, va declanșa o investigație în situația în care furnizorul de servicii digitale este stabilit în România sau va transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare. ANCOM va informa petentul cu privire la redirecționarea plângerii sale într-un termen de 15 zile de la data depunerii plângerii, respectiv cu privire la soluționarea plângerii sale în cel mult 90 zile de la primirea acesteia.

Alte informații disponibile în secțiunea dedicată serviciilor digitale

În secțiunea dedicată serviciilor digitale, cei interesați pot afla mai multe detalii despre cui i se aplică noul pachet legislativ, ce sunt platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari, ce sunt serviciile intermediare, care sunt restricțiile referitoare la conținut sau la contul destinatarului serviciului, mai multe informații despre un produs sau serviciu comercializat în mediul online, comunicările cu caracter publicitar și altele.

Noua identitate ANCOM

Odată cu preluarea de noi atribuții, Autoritatea și-a actualizat și identitatea grafică, utilizând de astăzi un nou logo și noi elemente vizuale.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *