LOADING

Type to search

FEATURED STIRI

Care sunt modalitățile de încheiere a contractelor de comunicații electronice?

Share

ANCOM: Semnătura electronică poate fi acum utilizată pentru încheierea contractelor de comunicații electronice. Contractele de comunicații electronice pot fi încheiate în scris, pe hârtie sau în format electronic, utilizând semnătura electronică, dar și prin mijloacele de comunicare la distanță, conform reglementărilor în vigoare. Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau organizațiile non-profit beneficiază de aceleași drepturi pe care le au și consumatorii în relațiile contractuale cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunțe, în tot sau în parte, la aceste drepturi.

Modalitățile de încheiere a contractelor de comunicații electronice

Contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice pot fi încheiate prin trei modalități, astfel:

  • în scris, pe hârtie (situație în care se utilizează semnătura olografă);
  • în scris, în formă electronică, dacă utilizatorul este de acord (situație în care se utilizează semnătura electronică avansată sau calificată);
  • prin mijloace de comunicare la distanță (de exemplu telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.), în anumite condiții, detaliate aici.

Alte informații relevante cu privire la contractele de comunicații electronice

Contractele produc efecte în momentul în care utilizatorul își exprimă acordul, pe un suport durabil. În principiu, un suport durabil este orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate. Aceste obligații nu se aplică contractelor pentru care plata se face în avans prin achiziționarea unei cartele preplătite.

Utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit beneficiază de aceleași drepturi pe care le au și consumatorii, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunțe, în tot sau în parte, la aceste drepturi. În acest context, ANCOM recomandă reprezentanților acestor entități să nu renunțe la drepturile privind încheierea contractelor. Aceste drepturi sunt esențiale pentru a realiza o alegere informată a serviciilor de comunicații electronice și pentru a beneficia de o protecție sporită în relația cu furnizorii, având în vedere că Autoritatea nu poate interveni în cazul în care utilizatorii au renunțat la aceste drepturi.

Mai multe detalii despre contractele pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice sunt disponibile pe InfoCentru ANCOM, la secțiunile Telefonie și Internet.

Reclamații

În cazul în care furnizorii nu respectă contractul, utilizatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). ANCOM poate oferi consiliere şi mediere, în această situaţie, neavând atribuții cu privire la aplicarea de sancțiuni furnizorilor.

În schimb, ANCOM poate lua măsuri dacă serviciul de comunicații electronice este furnizat și facturat fără a exista un contract între părți.

În primul semestru din 2023, ANCOM a înregistrat un număr total de 127 de petiții care au ca obiect modalitatea de încheiere a contractelor pentru furnizarea comunicațiilor electronice.

Cadrul legislativ

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, modificată și completată prin Legea nr. 198/2022, prevede o serie de drepturi pentru utilizatorii serviciilor de comunicații electronice destinate publicului. Legea nr. 198/2022 a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice.

ANCOM a completat cadrul legislativ dedicat utilizatorilor finali prin Decizia ANCOM nr. 73/2023 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment