LOADING

Type to search

FEATURED MOBILE NETWORKS

ANCOM supune consultării publice actualizarea reglementărilor privind securitatea rețelelor și serviciilor

Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a publicat spre consultare proiectul de decizie privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului. Proiectul de decizie urmărește armonizarea prevederilor legislaţiei secundare cu dispoziţiile cadrului legal primar în domeniu.

Principalele propuneri de modificare

Principalele modificări pe care proiectul de decizie le propune vizează măsurile tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

În ceea ce privește raportarea incidentelor de securitate, modificările prevăd definirea impactului semnificativ nu numai în funcție de praguri cantitative (număr utilizatori afectați și durata incidentului), ci și în funcție de o serie de praguri calitative, precum incidente care afectează rutarea comunicațiilor de urgență către serviciul de urgență 112 sau furnizarea serviciilor de comunicații critice.

Un element de noutate pe care proiectul de decizie îl propune este crearea Grupului Consultativ pentru Securitatea Comunicațiilor Electronice. Acesta ar urma să fie format din reprezentanți ai ANCOM și ai furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului cu un număr de cel puțin 100.000 de conexiuni. Acest grup va avea drept scop promovarea armonizării măsurilor de securitate, promovarea cooperării, evaluarea riscurilor emergente, facilitarea schimbului de informații și bune practici, analiza provocărilor la adresa securității rețelelor și serviciilor.

Procesul de consultare publică

Proiectul deciziei Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 01.09.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *