LOADING

Type to search

STIRI

ANCOM consultă planul de acțiuni pentru anul 2023  

Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare planul său de acţiuni pentru anul 2023. Principalele proiecte de anul viitor privesc cadrul de reglementare tehnică și economică a serviciilor de comunicații electronice și continuarea actualizării legislaţiei secundare cu privire la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație și a resurselor de spectru și informarea utilizatorilor finali, în conformitate cu Legea nr. 198/2022, care asigură transpunerea Codului European al Comunicațiilor Electronice.

Planificare strategică

În cursul anului 2023, ANCOM intenționează să elaboreze strategia de reglementare în comunicații electronice 2026 și strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025. Planificarea strategică a activităților de reglementare în comunicații electronice a devenit posibilă odată cu stabilizarea reformei legislative și configurarea dinamicii competitive, inclusiv în urma licitațiilor de frecvențe radio organizate în 2021 și 2022.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

Actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice, a regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice și revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile și a pieței serviciilor de acces local la puncte fixe sunt printre principalele proiecte care vizează acest sector.

Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere.

Pentru creșterea gradului de informare atât a furnizorilor, cât și a utilizatorilor finali, ANCOM va publica o listă a zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix și un studiu privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe de comunicaţii electronice, capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.

În contextul Acordului din 11 februarie 2022 privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova, ANCOM va elabora un raport comun împreună cu autoritatea omoloagă din țara vecină privind evoluțiile înregistrate în 2022.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe și a resurselor de numerotație

Autoritatea și-a propus revizuirea prevederilor Deciziei nr.353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, pentru a transpune la nivelul legislației secundare prevederile cadrului legislativ național.

De asemenea, ANCOM a planificat pentru anul 2023 elaborarea unei decizii privind aprobarea Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe (TNABF), dar și actualizarea interferențelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

Pentru armonizarea în concordanță cu legislația primară care transpune în dreptul național Directiva privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice, Autoritatea va revizui și reglementările secundare cu privire la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație.

Securitatea și calitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, a evoluției tehnologice și a contextului național și european, ANCOM are în plan revizuirea și actualizarea cadrului legal secundar în domeniul securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Prin această acțiune, vor fi actualizate prevederile deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Reglementări privind serviciile poștale

Autoritatea are în vedere monitorizarea aplicării Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea și verificarea datelor statistice și a informațiilor transmise de către furnizorii de servicii poștale. Aceste date sunt transmise apoi către Comisia Europeană și puse la dispoziția celor interesați prin aplicația care le permite să afle costurile trimiterii unui colet în și din orice stat din Uniunea Europeană.

Alte proiecte ce vizează piața serviciilor poștale se referă la realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2021, dar și a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului.

Procesul de consultare publicăPlanul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2023 poate fi consultat aici.

Leave a Comment