LOADING

Type to search

STIRI

E.ON anunță investiții suplimentare de miliarde de euro în tranziția energetică

Share

E.ON a continuat în mod constant drumul spre o creștere de succes în 2023. Ambele domenii de activitate ale Grupului – Rețele energetice și Soluții pentru clienți – au dat rezultate, pe întregul an, care au fost semnificativ peste nivelul anului precedent. E.ON își va stimula creșterea viitoare prin extinderea, din nou, a planului de investiții pe termen mediu, cu aproximativ 30% față de planul anterior pe cinci ani. Din 2024 până în 2028, Grupul intenționează să investească 42 de miliarde de euro în tranziția energetică a Europei și, prin urmare, într-un sistem energetic sigur, competitiv și durabil. Aproximativ 70% din investiții vor fi făcute în Germania.

CEO E.ON, Leonhard Birnbaum a afirmat: „Am înfruntat din nou situațiile dificile din anul financiar 2023. Și am obținut din nou rezultate foarte bune care ne-au depășit așteptările. Pentru aceasta, le datorăm angajaților noștri un mare mulțumesc. Rezultatul este o dovadă a performanței noastre operaționale și a succesului strategiei de investiții și de creștere. De asemenea, arată că beneficiem din ce în ce mai mult de focusul nostru strategic și consecvent asupra rețelelor energetice și a infrastructurii energetice sustenabile și a soluțiilor pentru clienți. Acest lucru face din E.ON una dintre companiile de top pentru tranziția energetică din Europa.”

 

Birnbaum a vorbit clar despre perspectivele viitoare de business ale E.ON: „Ceea ce are nevoie Europa acum este o infrastructură energetică inteligentă pentru energie sustenabilă, sigură și accesibilă. Este exact ceea ce oferă E.ON și continuăm să urmăm sistematic acest curs. Aceasta înseamnă că vom continua să facem investiții masive pentru a satisface cererea în creștere rapidă de infrastructură energetică. Dar înseamnă, de asemenea, că noi conducem calea, ceea ce alții ezită. Rolul de pionierat în tranziția energetică face ca E.ON să fie puternic.”

E.ON depășește așteptările privind veniturile și vizează o creștere suplimentară

 În exercițiul financiar 2023, EBITDA ajustat al Grupului de 9,4 miliarde de euro a fost cu 1,3 miliarde euro peste nivelul anului anterior și, de asemenea, peste intervalul estimat de 8,6 până la 8,8 miliarde euro, care fusese ajustat în iulie. Efectele unice au contribuit în mod semnificativ la această performanță a profiturilor, la fel ca îmbunătățirile operaționale și investițiile consistente. Venitul net ajustat al Grupului a crescut cu aproximativ 340 de milioane de euro, până la 3,1 miliarde de euro și, prin urmare, a fost la fel, peste estimările de 2,7 până la 2,9 miliarde euro.

CFO E.ON, Marc Spieker a declarat: „E.ON privește înapoi la un an financiar 2023 puternic, în care am crescut pe aproape toate piețele europene. Perspectivele pentru anii următori sunt, de asemenea, foarte promițătoare. Rețelele noastre sunt în creștere și se află în centrul atenției factorilor de decizie, publicului și investitorilor. Rețelele noastre sunt un aspect crucial pentru tranziția energetică și am demonstrat din nou că le putem extinde cu succes și eficient din punct de vedere al costurilor. Având în vedere obiectivele energetice și climatice ale Europei, ne așteptăm ca afacerile noastre cu soluții sustenabile pentru clienți și infrastructură energetică să genereze o creștere semnificativă a veniturilor pe termen mediu.”

 Rețelele energetice au dat cea mai mare parte din veniturile Grupului. EBITDA ajustat al segmentului de 6,6 miliarde de euro reprezintă o creștere de 1,2 miliarde de euro de la un an la altul. Investițiile din ce în ce mai mari în infrastructura de rețea au fost un factor cheie al acestei evoluții pozitive. Acest lucru ne asigură că E.ON poate conecta fără întrerupere surse regenerabile, pompe de căldură și infrastructură de încărcare, oferind clienților din întreaga Europă acces la o energie sustenabilă. În 2023, E.ON a adăugat peste jumătate de milion de noi conectări la rețelele sale de distribuție. Alături de investiții tot mai mari, redresarea pieței de energiei a avut un impact pozitiv asupra rețelelor. Acest lucru a condus la o reducere semnificativă a costurilor de redispecerizare în Germania. Această scutire temporară va fi transferată clienților în anii următori, în taxele de distribuție.

Soluții pentru clienți EBITDA ajustat a crescut cu 1,1 miliarde de euro de la un an la altul, până la 2,8 miliarde de euro. Condițiile de pe piață au avut un impact pozitiv și aici. De exemplu, stabilizarea în continuare a nivelurilor de preț pe piețele angro a contribuit la performanța bună a veniturilor pe acest segment în raport cu anul precedent, care fusese puternic afectat de prețurile foarte ridicate de pe piețele de energie. În plus, o optimizare suplimentară a achizițiilor și efectele excepționale, cum ar fi efectele nerecurente legate de reglementarea din Marea Britanie, au condus la o creștere semnificativă a veniturilor. Efectele negative asupra veniturilor incluse în prognoza pentru sfârșitul anului nu s-au confirmat, deoarece piețele energetice nu au cunoscut o nouă criză în sezonul de iarnă. În schimb, transmiterea prețurilor mai mici la en-gros către clienți a fost, așa cum s-a anunțat, printre efectele negative din trimestrul al patrulea.

E.ON planifică noi investiții record în tranziția energetică: 42 miliarde de euro la nivel european în perioada 2024-2028

 Prin ofensiva de creștere și investiții lansată la sfârșitul anului 2021, E.ON joacă acum un rol de lider în tranziția energetică din Europa și în dezvoltarea unui sistem energetic sustenabil și pregătit pentru viitor. Grupul și-a accelerat semnificativ investițiile în anul financiar 2023, extinzându-le la un total de 6,4 miliarde de euro. Investițiile totale au fost, prin urmare, cu aproximativ o treime mai mari decât în anul precedent (2022: 4,8 miliarde de euro) și cu aproximativ 300 de milioane de euro peste prognoza ajustată în noiembrie. Pentru a-și continua calea de creștere de succes, E.ON a făcut și în jur de 3.000 de angajări suplimentare.

Grupul a investit 5,2 miliarde de euro în extinderea, modernizarea și digitalizarea rețelelor în 2023, cu aproximativ 35% mai mult decât în anul anterior. E.ON a crescut, de asemenea, investițiile în soluțiile pentru clienți cu 35%, ajungând la 1,1 miliarde de euro, din care majoritatea – aproximativ 700 de milioane de euro – au fost alocate afacerii de Soluții de Infrastructură Energetică, care oferă soluții de decarbonizare pentru clienții din industrie, orașe și comunități.

E.ON își mărește, din nou, semnificativ, investițiile planificate pentru următorii cinci ani și intenționează să investească 42 de miliarde de euro în perioada 2024-2028. Din această sumă, 34 de miliarde de euro vor fi alocate activității de Rețele Energetice, în condițiile unui mediu de reglementare adecvat. Peste 25 de miliarde de euro vor fi investite în rețelele din Germania. Pentru ca tranziția energetică să reușească, infrastructura rețelelor trebuie să se dezvolte în linie cu schimbările de pe partea de alimentare și consum. Aproximativ 5 miliarde de euro vor fi dedicate soluțiilor pentru Infrastructura Energetică, afacerea de creștere a E.ON care oferă soluții pentru industrii, orașe și municipalități. Alte domenii de investiții includ proiecte de digitalizare, implementarea contoarelor inteligente și soluții inteligente de încărcare pentru mobilitatea electrică.

„Vom continua să ne dezvoltăm și în anii următori. În Europa există planuri masive de extindere a instalațiilor de energie regenerabilă care vor trebui conectate la rețele. Milioane de pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei electrice pentru locuințe și stații de încărcare vor trebui, de asemenea, instalate. De aceea, investim și mai mult și mai rapid în infrastructura rețelelor noastre de energie electrică, care se va extinde în mod continuu cu o medie anuală de zece procente până în 2028”, a declarat Marc Spieker. „Investițiile suplimentare vor consolida, de asemenea, baza pentru o creștere ulterioară în afacerea noastră de soluții pentru clienți. Astfel, ne asumăm responsabilitatea pentru viitor și subliniem angajamentul nostru de a fi jucătorul principal al tranziției energetice în Europa.”

Perspectivă: Se preconizează ca EBITDA ajustat al Grupului să crească la peste 11 miliarde de euro până în 2028

Pentru anul curent, E.ON continuă să se aștepte la prețuri mai mari la nivelul pieței en-gros și la un nivel mai ridicat al inflației și ratelor dobânzilor față de perioada anterioară începerii crizei. În plus, efectele unice din anul precedent nu se vor repeta. Având în vedere aceste aspecte, compania anticipează că rezultatele sale pentru întregul an 2024 se vor normaliza, rezultând un EBITDA ajustat al Grupului cuprins între 8,8 și 9 miliarde de euro. Se estimează că EBITDA ajustat al Grupului va crește până la peste 11 miliarde de euro până în 2028.

În afacerea de Rețele Energetice, E.ON intenționează să-și extindă câștigurile la 6,7-6,9 miliarde de euro în anul financiar curent. În special, se așteaptă ca investițiile în infrastructura rețelelor să impulsioneze creșterea suplimentară. E.ON își propune să crească contribuția la câștigurile din afacerea de rețele la peste 8 miliarde de euro până în 2028.

De la începutul anului 2024, E.ON raportează activitatea sa de soluții pentru clienți în două segmente separate: Vânzări Energie și Soluții pentru Infrastructura Energetică (EIS). Se estimează că Vânzări Energie va genera un EBITDA ajustat de 1,6 și 1,8 miliarde de euro în 2024. Se anticipează o normalizare a câștigurilor în vânzările de energie, în principal datorită efectelor nerecurente care au avut un impact semnificativ pozitiv asupra câștigurilor în 2023. Pe baza planului său pe cinci ani, E.ON preconizează că veniturile segmentului Vânzări Energie vor crește continuu până în 2028, ajungând la aproximativ 2 miliarde de euro.

Segmentul Soluții pentru Infrastructura Energetică (EIS) al E.ON își propune să își majoreze câștigurile la 550-650 de milioane de euro. Factorii pozitivi sunt reprezentați de investițiile sporite în noi proiecte pentru clienți în ultimii ani. Soluțiile durabile pentru infrastructura energetică descentralizată sunt de o importanță imensă pentru transformarea energiei, încălzirii și transportului. E.ON vrea să joace un rol cheie în modelarea decarbonizării industriei și comerțului în Europa. Până în 2028, segmentul EIS intenționează să instaleze peste un gigawatt de capacitate nouă de energie regenerabilă în locațiile clienților și în rețelele sale de încălzire și răcire urbană, cu accent pe energia solară. Se preconizează că potențialul său de creștere va duce la o mărire a câștigurilor acestui segment, la aproximativ 1 miliard de euro în următorii cinci ani.

E.ON anticipează un venit net ajutat al Grupului de 2,8-3 miliarde de euro în anul financiar 2024. Acesta corespunde unui profit pe acțiune cuprins între 1,07 și 1,15 euro. Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere vor propune Adunării Generale a Acționarilor un dividend majorat de 0,53 de euro pe acțiune pentru anul 2023. Acest lucru este în conformitate cu obiectivul E.ON de a crește dividendul cu până la 5% anual până în 2028.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *