UE anunță noi oportunități de finanțare pentru inovatori în tehnologia Internetului, în cadrul programului Orizont Europa

410

Orizont Europa, programul-cadru al Uniunii Europene de finanțare pentru cercetare și dezvoltare, care dispune de un buget de 95,5 miliarde euro, va sprijini timp de 7 ani cercetători și inovatori din întregul continent.

Programul cuprinde 3 piloni:

  • Excelență științifică (Consiliul European pentru Cercetare, programe de mobilitate, infrastructuri de cercetare)
  • Provocări globale și competitivitate industrială
  • Europa inovatoare (start-up-uri, IMM-uri, dezvoltatori, stimularea integrării lor pe piață), un nou pilon

În perioada 2021-2022, Comisia Europeană va aloca fonduri în valoare de 62 milioane de euro pentru programul Next Generation Internet, pentru a sprijini inovatori de top în tehnologia Internetului în domenii ce țin de încredere și suveranitatea datelor pe Internet, motoare de căutare de încredere, Internet Architecture și tehnologii descentralizate, și, de asemenea, pentru o relație de colaborare și cooperare cât mai strânsă între Uniunea Europeană (UE) și SUA și Canada.

Cererile de propuneri, care au ca direcție inițiativa NGI (Next Generation Internet) și sunt relevante pentru comunitatea NGI, sunt lansate prin Pilonul II, Provocările globale și competitivitatea industrială, Grupul 4, Digital, industrie și spațiu.

Next Generation Internet (NGI) este o inițiativă a Comisiei Europene care și-a propus să transforme Internetul într-un ecosistem puternic, centrat pe utilizator (Internetul Oamenilor), care să răspundă nevoilor fundamentale ale populației, inclusiv în materie de încredere, securitate și incluziune. NGI este un program ambițios de cercetare și inovare, având ca bază investiția inițială a Comisiei Europene de peste 250 milioane de euro în perioada 2018-2020 și face parte din programul Orizont Europa (2021-2027).

Programul NGI finanțează cele mai bune proiecte de cercetare și inovație din domeniul Internetului, punând accent pe tehnologii avansate, printre care confidențialitate, arhitecturi descentralizate, blockchain, Internetul Lucrurilor, social media, tehnologii interactive și tehnologii care sprijină multilingvismul și accesibilitatea.