iCan – Platforma online integrată pentru seniori

620

Soluţia iCan oferă asistența necesară seniorilor în viața lor de zi cu zi, cu ajutorul unei tehnologii ușor de folosit și prietenoase. iCan este compus dintro  platformă online și o aplicație care îi ajută pe seniori să găsească acele activități care să le permită să rămână activi și independenți.

Proiectul iCan este finantat prin programul AAL (Ambient Assisted Living), program co-finantat de Comisia Europeana si de Autoritatile finantatoare din tarile participante la acest program. In Romania Autoritatea finantatoare este UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovări).

In acest proiect Bluepoint Consulting este partener tehnic si va dezvolta partea de backend a platformei. Alaturi de Bluepoint Consulting din consortiu mai fac parte companiile Geoimaging (din Cipru) coordonatorul proiectului, Innovatec (din Spania), ESKILARA (din Spania) si Organizatiile AGECARE (din Cipru) si Fundatia Internationala Ana Aslan (din Romania).

Platforma va fi însoțită de o brăţară sau un ceas inteligent care va fi conectat wireless la platformă. Ceasul va măsura diverse date biometrice și va informa în timp real, atât purtătorul cât şi familia și medicul, despre anumite anomalii care pot apărea în viața de zi cu zi a utilizatorului. De asemenea, valorile vor fi stocate pe o platformă si vor putea fi accesate de persoanele autorizate. Diverse servicii pentru seniori fac parte din caracteristile care fac ca iCan să fie unic. Dintre aceste servicii putem enumara: Livrări la domiciliu de medicamente și alte bunuri, un serviciu prin care se oferă servicii de însoțire a seniorilor, taxiuri pentru persoane cu dizabilități și jocuri inteligente cu conectare simplă la rețea.

Utilizatorii finali cu experiențe și cunoștințe variate vor ajuta la optimizarea și dezvoltarea platformei. Proiectul are o durata de 30 de luni si se va incheia in Octombrie 2022.

 

iCan – Integrated online platform for seniors

The iCan solution provides the necessary assistance to seniors in their daily lives, with the help of an easy-to-use and friendly technology. iCan is composed by an online platform and an application that helps seniors to find those activities that allow them to remain active and independent.

The iCan project is funded by the AAL (Ambient Assisted Living) program, a program co-financed by the European Commission and the Funding Authority of the countries participating in this program. In Romania, the financing authority is UEFISCDI (Executive Unit for the Financing of Higher Education, Research, Development and Innovation).

In this project Bluepoint Consulting is a technical partner and will develop the backend part of the platform. Along with Bluepoint Consulting, the consortium also includes the following companies: Geoimaging (from Cyprus), the project coordinator, Innovatec (from Spain), ESKILARA (from Spain) and the End-User organization: AGECARE (from Cyprus) and Ana Aslan International Foundation (from Romania).

The platform will be accompanied by a bracelet or smart watch that will be connected wirelessly to the platform. The watch will measure various biometric data and will inform in real time, both the wearer and the family and the doctor, about certain anomalies that may occur in the daily life of the user. Also, the values ​​will be stored on the platform and can be accessed by authorized persons. Various services for seniors are part of the features that make iCan unique. Among these services we can list: Home deliveries of medicines and other goods, a service that offers services to accompany seniors, taxis for people with disabilities and smart games with easy connection to the network.

End users with varied experiences and knowledge will help optimize and develop the platform. The project has a duration of 30 months and will end in October 2022.